Het Vlinderbos
 

Belangrijke nieuwsbrief voor àlle kinderen


 
 

Beste ouders,

Zoals u hoogswaarschijnlijk reeds in de media hebt gehoord, bestaat de mogelijkheid dat de kleuters vanaf 2 juni 2020 opnieuw elke dag naar school kunnen komen.
Daarnaast zullen ook de leerlingen van het 3e, 4e en 5e leerjaar de kans krijgen om minstens enkele dagen per week naar school te komen.

Dit voorstel moet nog goedgekeurd worden door de Nationale Veiligheidsraad en moet ook organisatorisch mogelijk zijn binnen de school.

Wij hebben zelf de ambitie om zoveel mogelijk leerlingen en kleuters opnieuw te verwelkomen op onze school.  Dit binnen de nodige veiligheidsmaatregelen.

Daarbij hebben we ook uw hulp nodig.
We zijn er ons van bewust dat we de laatste tijd heel wat bevragingen hebben gedaan bij jullie. Dit om de noodopvang, het middagtoezicht, de voor- en naschoolse opvang, ... zo goed mogelijk te regelen.

Met onderstaande bevraging willen we nagaan hoeveel kinderen in de voor- en naschoolse opvang zullen aanwezig zijn en hoeveel 'bubbels' wij als het ware moeten maken in de kinderopvang inien de scholen weer volledig zouden open zijn.

Mogen wij daarom vragen aan iedereen om de vragenlijst in te vullen.  Ook de leerlingen van het eerste, tweede en zesde leerjaar die nu reeds naar school komen.  Ook indien je geen beroep wenst te doen op de voor- en naschoolse opvang.
Graag invullen tegen woensdagmiddag 27/05/2020 12.00u.

http://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=kznYqfunEU2DXbgrcqnofUsahwZ3y2BKvQP0Q2dDVRpUQ00yUFQ4VzhNS1JOVTFIVlNKWEJKWE8yNy4u

Hartelijk dank.
Voor het einde van deze week wordt u ook op de hoogte gebracht van welke klassen wanneer naar school mogen komen.

Met vriendelijke groeten,

Stefanie Duyvejonck
directeur Het Vlinderbos.

 

Het Vlinderbos

Mgr. Debrabanderestraat 23
8710 Ooigem
T: 056/66.66.48
http://www.hetvlinderbos.be
info@hetvlinderbos.be