Het Vlinderbos
 

schoolreizen


 
 

Beste ouders,

Na veel gepuzzel en overleg, kunnen we meedelen dat alle leerlingen dit schooljaar op schoolreis kunnen gaan.
Enkele klassen hebben deze reeds achter de rug, de anderen gaan de komende weken op schoolreis.
Dit wordt voor de kinderen een fantastische dag.

Door de coronamaatregelen zal de prijs iets hoger liggen dan de voorbije schooljaren.
De prijs die doorgegeven werd via de bijdrageregeling in het begin van het schooljaar klopt dus niet meer.
Er mag momenteel maar 1 leerjaar (of kleuterjaar) op 1 bus.  De 2 klassen (per jaar) moeten ook meer afstand houden.
In gewone schooljaren zitten meerdere klassen samen op 1 bus.  Vandaar de lichte prijsstijging.  De rest zal bijgelegd worden door de school.
De prijzen zullen steeds via de juf of meester meegedeeld worden op de brief met de informatie van de schoolreis.  
Merk op: het bedrag op de brief van de schoolreis voor het 3e en 4e leerjaar is niet het juiste bedrag.  Het juiste bedrag zal minder zijn, dan het bedrag dat op de brief staat.  De juiste prijs wordt zo snel mogelijk meegedeeld.

We blijven met deze prijsstijging nog steeds onder het wettelijk bepaald bedrag van de maximumfactuur.
Ook de sportweken zijn dit schooljaar niet kunnen doorgaan, waardoor we het bedrag van de maximumfactuur zeker niet overschrijden.

In de toekomst, als de maatregelen versoepelen en we terug op de gewone manier schoolreizen en uitstappen kunnen organiseren, zal deze prijsstijging vervallen.

Alvast bedankt voor uw begrip.
Deze keuze zorgt ervoor dat de kinderen wél op schoolreis kunnen en een mooi einde van het schooljaar kunnen beleven.

Met vriendelijke groeten

Stefanie Duyvejonck
directeur Het Vlinderbos

 

Het Vlinderbos

Mgr. Debrabanderestraat 23
8710 Ooigem
T: 056/66.66.48
http://www.hetvlinderbos.be
info@hetvlinderbos.be