Schoolraad Het Vlinderbos

Een schoolraad is verplicht in iedere school.  Ze bestaat uit drie geledingen (ouders, personeel en lokale gemeenschap) en heeft een aantal overlegbevoegdheden evenals een informatie- en communicatierecht ten opzichte van de school en omgekeerd.  Zij wordt samengesteld voor een periode van vier jaar.

Maken deel uit van de schoolraad:
Voorzitter: Frédéric Depypere
Secretaris: Sofie Prat

Voor het personeel:                       Eveline Naessens, Leila Sampers en Sofie Lareu
Voor de ouders:                              Thomas Goerlandt, Jan Moens en Sofie Prat
Voor de lokale gemeenschap:     Bruno Benoit, Piet Lerouge en Frédéric Depypere

Verslagen schoolraad:

07/02/2024
13/06/2023

06/02/2023
07/06/2022
08/02/2022
01/06/2021
30/03/2021
02/02/2021
25/08/2020